Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Θεσσαλονίκη, 03/12/2021

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σήμερα 03/12/2021 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:Χθες 02/12/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:
OzoneΑπό 3 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ,
μέχρι 45 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ
Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ,
μέχρι 65 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.
Nitrogen DioxideΑπό 24 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ,
μέχρι 105 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Από 31 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ,
μέχρι 78 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.
Sulfur DioxideΑπό 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ,
μέχρι 11 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ,
μέχρι 15 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.
Sulfur DioxideΑπό 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ,
μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Carbon MonoxideΑπό 0.9 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ,
μέχρι 1.3 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Από 0.5 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ,
μέχρι 1.2 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση.
Particulate MatterΑπό 10 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ,
μέχρι 85 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος.
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση.

Γενική εκτίμηση – Πρόβλεψη

Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά, έως και αυξημένα επίπεδα σε ότι αφορά στα αιωρούμενα σωματίδια.
Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, το Σαββατοκύριακο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Στις ανακοινώσεις υπάρχουν οδηγίες.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

 OzoneNitrogen DioxideSulfur DioxideSulfur DioxideCarbon MonoxideParticulate Matter
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ3978158 85
Α.Π.Θ.      
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ      
ΚΟΡΔΕΛΙΟ42781391.258
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ      
ΠΑΝΟΡΑΜΑ     10
ΣΙΝΔΟΣ65 54 50

* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

Από 02/12/2021 14:00 μέχρι 03/12/2021 13:00
Σταθμοί Όρια
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)
Ώρα έναρξης υπέρβασης Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες Μέγιστη τιμή Ώρα έναρξης υπέρβασης Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες Μέγιστη τιμή Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Α.Π.Θ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΣΙΝΔΟΣ