Σχετικά

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τη Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ.